کوین متریکس: خطر حمله ۵۱ درصد به بیت کوین و اتریوم دیگر وجود ندارد! – رمز ارز نیوز

کوین متریکس: خطر حمله ۵۱ درصد به بیت کوین و اتریوم دیگر وجود ندارد!